Support
Swiftlet Thailand Shop
089-6577029
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

 

 

 

 

 

 

จำนวนสินค้า: 14   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_1 รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_1 รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_1
แก้ไขล่าสุด: 09/10/2013
รายละเอียด: รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_1 รังนกแอ่นคุณภาพแบบทำความสะอาดแล้ว รูปรังสวยงาม เนื้อรังแน่น พร้อมปรุง สำหรับรับประทานเองหรือเป็นของฝากล้ำค่าแด่คนที่คุณรัก บรรจุในกล่องสวยงามทรงคุณค่า ในราคาที่ใครๆก็ทานได้ บริการจัดส่งทั่วประเทศ
1,800.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
 รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_2  รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_2  รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_2
แก้ไขล่าสุด: 09/10/2013
รายละเอียด: รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_2 รังนกแอ่นคุณภาพแบบทำความสะอาดแล้ว รูปรังสวยงาม เนื้อรังแน่น พร้อมปรุง สำหรับรับประทานเองหรือเป็นของฝากล้ำค่าแด่คนที่คุณรัก บรรจุในกล่องสวยงามทรงคุณค่า ในราคาที่ใครๆก็ทานได้ บริการจัดส่งทั่วประเทศ
3,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
 รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_3  รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_3  รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_3
แก้ไขล่าสุด: 09/10/2013
รายละเอียด: รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_3 รังนกแอ่นคุณภาพแบบทำความสะอาดแล้ว รูปรังสวยงาม เนื้อรังแน่น พร้อมปรุง สำหรับรับประทานเองหรือเป็นของฝากล้ำค่าแด่คนที่คุณรัก บรรจุในกล่องสวยงามทรงคุณค่า ในราคาที่ใครๆก็ทานได้ บริการจัดส่งทั่วประเทศ
1,300.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
 รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_4  รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_4  รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_4
แก้ไขล่าสุด: 09/10/2013
รายละเอียด: รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_4 รังนกแอ่นคุณภาพแบบทำความสะอาดแล้ว รูปรังสวยงาม เนื้อรังแน่น พร้อมปรุง สำหรับรับประทานเองหรือเป็นของฝากล้ำค่าแด่คนที่คุณรัก บรรจุในกล่องสวยงามทรงคุณค่า ในราคาที่ใครๆก็ทานได้ บริการจัดส่งทั่วประเทศ
2,400.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
 รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_5  รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_5  รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_5
แก้ไขล่าสุด: 09/10/2013
รายละเอียด: รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_5 รังนกแอ่นคุณภาพแบบทำความสะอาดแล้ว รูปรังสวยงาม เนื้อรังแน่น พร้อมปรุง สำหรับรับประทานเองหรือเป็นของฝากล้ำค่าแด่คนที่คุณรัก บรรจุในกล่องสวยงามทรงคุณค่า ในราคาที่ใครๆก็ทานได้ บริการจัดส่งทั่วประเทศ
3,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
 รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_6  รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_6  รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_6
แก้ไขล่าสุด: 09/10/2013
รายละเอียด: รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_6 รังนกแอ่นคุณภาพแบบทำความสะอาดแล้ว รูปรังสวยงาม เนื้อรังแน่น พร้อมปรุง สำหรับรับประทานเองหรือเป็นของฝากล้ำค่าแด่คนที่คุณรัก บรรจุในกล่องสวยงามทรงคุณค่า ในราคาที่ใครๆก็ทานได้ บริการจัดส่งทั่วประเทศ
3,900.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
 รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_7  รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_7  รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_7
แก้ไขล่าสุด: 09/10/2013
รายละเอียด: รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_7 รังนกแอ่นคุณภาพแบบทำความสะอาดแล้ว รูปรังสวยงาม เนื้อรังแน่น พร้อมปรุง สำหรับรับประทานเองหรือเป็นของฝากล้ำค่าแด่คนที่คุณรัก บรรจุในกล่องสวยงามทรงคุณค่า ในราคาที่ใครๆก็ทานได้ บริการจัดส่งทั่วประเทศ
3,900.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_8 รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_8 รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_8
แก้ไขล่าสุด: 09/10/2013
รายละเอียด: รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_8 รังนกแอ่นคุณภาพแบบทำความสะอาดแล้ว รูปรังสวยงาม เนื้อรังแน่น พร้อมปรุง สำหรับรับประทานเองหรือเป็นของฝากล้ำค่าแด่คนที่คุณรัก บรรจุในกล่องสวยงามทรงคุณค่า ในราคาที่ใครๆก็ทานได้ บริการจัดส่งทั่วประเทศ
3,900.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
 รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_9   รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_9   รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_9
แก้ไขล่าสุด: 09/10/2013
รายละเอียด: รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_9 รังนกแอ่นคุณภาพแบบทำความสะอาดแล้ว รูปรังสวยงาม เนื้อรังแน่น พร้อมปรุง สำหรับรับประทานเองหรือเป็นของฝากล้ำค่าแด่คนที่คุณรัก บรรจุในกล่องสวยงามทรงคุณค่า ในราคาที่ใครๆก็ทานได้ บริการจัดส่งทั่วประเทศ
3,900.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
 รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_10  รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_10  รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_10
แก้ไขล่าสุด: 09/10/2013
รายละเอียด: รังนกแอ่นพร้อมปรุงแบบแห้งชุด LOVE_10 รังนกแอ่นคุณภาพแบบทำความสะอาดแล้ว รูปรังสวยงาม เนื้อรังแน่น พร้อมปรุง สำหรับรับประทานเองหรือเป็นของฝากล้ำค่าแด่คนที่คุณรัก บรรจุในกล่องสวยงามทรงคุณค่า ในราคาที่ใครๆก็ทานได้ บริการจัดส่งทั่วประเทศ
6,800.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
รังนกทำความสะอาด(เปียกพร้อมปรุง รังนกทำความสะอาด(เปียกพร้อมปรุง รังนกทำความสะอาด(เปียกพร้อมปรุง
แก้ไขล่าสุด: 09/01/2014
รายละเอียด: รังนกทำความสะอาด(เปียก)พร้อมปรุง เนื้อรังขาว สวย สะอาด ด้วยกระบวนการล้างอย่างพิถีพิถัน สด ใหม่ ทุกวัน พร้อมปรุงได้ทันทีเมื่อถึงมือคุณ จัดจำหน่ายในราคาต่อกรัม บริการส่งทั่วไทย
3,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
รังนกคุณภาพเกรด A รังนกคุณภาพเกรด A รังนกคุณภาพเกรด A
แก้ไขล่าสุด: 03/10/2013
รายละเอียด: รังนกเกรดคุณภาพ เกรด A (ตามภาพ) มีจำนวนมาก ท่านใดสนใจแจ้งเสนอราคาที่ท่านต้องการได้ครับที่ 089-6577029 หรือ อีเมลล์ touch_580@hotmail.com โปรดแจ้งจำนวน (กก) และราคาที่ท่านต้องการมานะครับ รับรองท่านไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
 รังนกเคุณภาพกรด B รังนกเคุณภาพกรด B รังนกเคุณภาพกรด B
แก้ไขล่าสุด: 02/07/2013
รายละเอียด: B รังนกเกรด B คุณภาพ (ตามภาพ) มีจำนวนมาก ท่านใดสนใจแจ้งเสนอราคาที่ท่านต้องการได้ครับที่ 089-6577029 หรือ อีเมลล์ touch_580@hotmail.com โปรดแจ้งจำนวน (กก) และราคาที่ท่านต้องการมานะครับ รับรองท่านไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
รังนกแอ่นตุ๋น 100% พร้อมรับประทาน รังนกแอ่นตุ๋น 100% พร้อมรับประทาน รังนกแอ่นตุ๋น 100% พร้อมรับประทาน
แก้ไขล่าสุด: 23/12/2013
รายละเอียด: รังนกแอ่นตุ๋น 100% พร้อมรับประทาน ตุ๋นจากรังนกแอ่นแท้ คุณภาพสูง สด ใหม่ทุกวัน เนื้อรังเต็มขวด สามารถระบุความหวานที่คุณต้องการได้ สั่งทานเองหรือเป็นของฝากล้ำค่าแด่คุณที่คุณรัก บรรจุขวดละ 45 หรือ 70 cc ตาม ORDER ที่คุณต้องการ (รับจัดกระเช้าของขวัญของฝาก)
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

1